Du är här

Klimattips vid översvämning

Klimattips vid översvämning

 

Klimatförändringar är idag ett faktum som inte längre går att blunda för. Det mesta tyder visserligen på att 2017 inte blir riktigt lika varmt globalt som rekordåret 2016 – men det lär med stor sannolikhet bli det tredje året i rad med mer än en grad över den förindustriella medeltemperaturen. Som ett resultat av klimatförändringarna ser vi även, redan nu, ett förändrat klimat på en så lokal nivå som Skåne. Experterna förutspår ett blötare Skåne.

Klimatförändringarna kommer att fortsätta i många årtionden till, och när det gäller stigande världshav till och med århundraden. Därför är det viktigt att satsa på klimatanpassning och beredskap för de ökande riskerna för extrema väderhändelser av olika slag. Vi behöver höja vår medvetenhet och beredskap; både som individer och som samhälle. Och det arbetet är precis vad den här samlingssidan är en del i.

En samverkansgrupp bestående av Region Skåne, tre länsstyrelser, skånska kommuner samt Länsförsäkringar, jobbar aktivt med att förmedla vikten av ett klimatanpassningsarbete och för att sprida information, fakta och råd till allmänheten om hur man bäst skyddar sin egendom vid en eventuell översvämning.

Man bär själv ansvaret för sin egendom vid ett kraftigt regnoväder eller översvämning och på den här sidan kan du ta del av en rad smarta och konkreta tips på vad du kan göra för att proaktivt skydda dig och din egendom mot framtidens förändrade klimat.

- Pär Holmgren, naturskadespecialist Länsförsäkringar

 

Vill du veta om ditt hem befinner sig i ett område där översvämningsrisken är högre vid ett skyfall?
Kontakta din kommun

 

Tips till dig som bor i stan

Klicka på bilden för att ta del av information om klimatförändringarnas påverkan på Skåne samt ta del av en rad smarta tips om vad du bör tänka på om du rör dig i stan vid nästa stora skyfall.

Tips till dig som bor i villa

Klicka på bilden för att ta del av information om klimatförändringarnas påverkan på Skåne samt ta del av en rad smarta tips om hur du skyddar dig själv och din egendom vid en eventuell översvämning.

 

Vad görs idag för att klimatanpassa Skåne?

Flera av Skånes kommuner driver idag ett aktivt klimatanpassningsarbete, här är några exempel från våra samarbetspartners:

Kristianstad kommun
Trelleborg kommun

 

Information för dig som bor i flerfamiljshus

Bor du i en hyres- eller bostadsrätt? Här finner du information om vad som gäller vid översvämmat källarförråd.

  • Se över din hemförsäkring. Grundregeln är att förstörd egendom, som på grund av översvämmad källarlokal i samband med ett kraftigt skyfall, ersätts. Om vattnet däremot sipprar in genom väggar på grund av en dålig väggkonstruktion ersätts skadorna inte av din hemförsäkring.
  • Tänk på att vid en större översvämning prioriterar räddningstjänsten först samhällsviktiga funktioner. Därför är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag så att ett ärende upprättas.
  • Kontakta din fastighetsägare eller förening gällande återställning av lokal efter en översvämning. Det är dom som bär ansvaret för fastigheten och som står för självrisken om fastigheten har utsatts för skador.

Vill du veta mer besök Konsumenternas hemsida.

 

Vill du veta mer?

Här kan du ta del av en rad nyttiga länkar och läsa mer om våra samverkanspartners samt deras klimat och miljöarbete.

Länsstyrelsen Skåne
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/...

Länsstyrelsen Blekinge
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-ener...

Länsstyrelsen Halland
http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energ...

Länsförsäkringar Göinge Kristianstad
https://www.lansforsakringar.se/goinge-kristianstad/om-oss/

Länsförsäkringar Skåne
https://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/hallbarhet/miljo/

Länsförsäkringar Halland
https://www.lansforsakringar.se/halland/om-oss/hallbarhet/miljo/

Region Skåne
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/miljo-och-klimat/?highlig...

Övriga tips:

Svensk Försäkring
https://www.svenskforsakring.se/

VisAdapt
http://visadapt.info/